Tartus loodi Konservatiivse Rahvaerakonna noorteühendus

30. novembril toimus Tartus ühenduse Konservatiivsed Noored asutamiskoosolek, kus võeti vastu organisatsiooni põhikiri ja seati ühenduse poliitilised tegevussuunad. Ühenduse esimeheks valiti Mait Kraun (20), peale tema kuuluvad juhatusse Timo Avi (23) ja Ruuben Saal (19).

Konservatiivsed Noored on põhikirja järgi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programmist lähtuv noorteühendus, kuhu võivad kuuluda 15–30-aastased Eesti kodanikud. Plaanis on avaldada oma poliitilisi seisukohti nii meedias kui ka tänaval, korraldada liikmetega arutlemiseks ja silmaringi avardamiseks seminare ning esitada tulevastel valimistel erakonna nimekirjas oma kandidaate.

„Üllatavalt tihti kohtan inimesi, kelle seisukohtades on põhimõttelisi vastuolusid. Räägitakse kõrgetest maksudest, kuid riigi hoolekandesüsteemist ei soovita loobuda,“ ütles ühenduse esimees Mait Kraun, kes õpib Tartu Ülikoolis geograafiat. „Ilmne statistika näitab, et mõnekümne aasta pärast ei ole võimalik pensionisüsteemi praegusel kujul jätkusuutlikult üleval pidada. Vaatamata sellele ei soovita uut süsteemi üles ehitada. Poliitikute tulevikuplaanid kestavad täpselt õhtul kella viieni – väga tore, et selle aja jooksul midagi hirmsat ei juhtunud. Ja järgmine päev jälle – peaasi, et mind tagasi valitakse.

Noorte ülesandeks oleks juba varakult mõelda ja arutleda, kuidas läbi viia haldusreformi, mida teha Eesti demograafilise olukorra parandamiseks või kuidas muuta pangandussüsteemi, et vabastada elanikkond survest maksta intresside kujul regressiivset maksu eliidile. Konstruktiivse arutelu käigus kaovad paljud vastuolud, tehes noori reaalsete otsuste tegemisel küpsemaks.“

„Poliitikast huvitatud gümnasistid või üliõpilased leiavad ennast pahatihti mõne kartellistunud parlamendipartei noortekogu ridadest,“ selgitas juhatusse valitud ajalootudeng Ruuben Saal. „Jääb mulje, justkui meie ainus valik oleks klišeelik parem-vasak-skaala ja allumine kas Brüsselile või Moskvale. Ei ole tugevat noorte jõudu, mis seisaks näiteks valimisseaduse muutmise või rahvusliku majanduse kehtestamise eest. Meie pakume seda alternatiivi.“

Lisa kommentaar