Ärataja vanne

1. Eesti rahvus, keel, kultuur, ajalugu, esivanemad ja kangelaste mälestus on meile püha. Me usume kõigi rahvaste enesemääramisse, teades, et kõik maailma rahvad kõnnivad igavikulisel esivanematest järeltulijateni viival teel.
2. Meie püha eesmärk on iseseisev Eesti rahvusriik, mida hingestab ajast aega toimuv rahvuslik ärkamine. Meile näitab selle poole teed Põhjatäht.
3. Me räägime head oma maast, riigist, rahvast ja ajaloost. Võtame sõna, et kaitsta rahvuslust ebaõiglaste rünnnakute eest. Olles oma kodumaalt eemal, esindame me eesti rahvust ja riiki.
4. Me aitame uuele rahvuslikule ärkamisele kaasa sellega, milles me oleme parimad, pühendades oma anded rahvusluse teenistusse.
5. Tõeline rahvuslane seab Eesti ja eestluse ettepoole kõigest. Kus iganes võimalik, Eesti ennekõike!
6. Eesti vabaduse eest pole ükski hind liiga kõrge. Kui vaja, kaitseme Eestit oma elu hinnaga.
7. Me hoiame Eesti maad ja loodust, mis on üles kasvatanud meie esivanemad ja pärandame selle tulevastele põlvedele, teades, et see maa kuulub kõigele siin põliselt elavale, mitte vaid inimestele.
8. Vaba Eesti on meie suurim õnn. Olgu kogu meie elu ja kõik meie teod kantud armastusest Eesti vastu, sest just sellest lähtub meie kultuuri ja rahva elujõud.