Sinise Äratuse üldkoosoleku avaldus: Eestit ei saa juhtida inimene, kes eitab Eesti rahvusriiki!

Tänaseks pole kellelgi kahtlust selle osas, et hetkel võimul olev valitsus on oma liberaalsest ideoloogiast pimestatuna asunud täiemahulisse võitlusesse Eesti riigi tähtsaima aluspõhimõttega ehk rahvusriiklusega. Seda tõestavad valitsuserakondade tahtmatus piirata sisserännet, kavatsus põlistada Ukraina sõjapõgenikke ning nende täielik ükskõiksus meid ohustava rahvastikukriisi suhtes.

12. augustil saime kinnituse, et selle vastutegevuse taga ei ole teadmatus ega ohu tajumatus, vaid tegu on külma ja täiesti teadliku valikuga. Paides Arvamusfestivalil peetud erakondade esimeeste debatil taunis peaminister Kaja Kallas Isamaa esimees Urmas Reinsalut, öeldes, et õige eestlase määratlust pole olemas ning et Eesti on kodanikuriik. Eriti kahetsusväärseks tegi olukorra see, et peaministri sõnadele aplodeeriti publikust.

Tänaseks on peaminister Kallas küll mässitud skandaalidesse oma abikaasa äritegevuse tõttu Venemaal, kuid meie leiame, et 12. augusti sõnad kujutavad endast niivõrd jultunud Eesti- ja eestlusevastast sõnumit, et peaministril puuduvad edaspidised eeldused jätkata Eesti Vabariigi valitsusjuhina.

Eesti Vabariik on eestlaste rahvusriik, nüüd ja igavesti!

Kõige esimesena tuleb juhtida tähelepanu sellele, et peaminister Kallase väide on lihtsalt faktiliselt vale. Eesti ei ole kodanikuriik, kus eestlane on igaüks, kellel on privileeg omada meie riigi kodakondsust. Tegelikkus on hoopis vastupidine. Eestlane on inimene, kellel on juured sellel maal ja veresidemed varasemate eestlaste põlvkondadega. Eestlase moodustavad üheskoos bioloogilised, vaimsed ja kultuurilised sidemed maa ja rahvaga. Eesti on oma loomishetkest alates olnud selle ühe konkreetse läänemeresoome rahva ehk eestlaste rahvusriik. Eesti on eestlaste kodu, riik, kus meie rahvus, keel ja kultuur on alati olnud ülimuslikul positsioonil ning peavad ka sinna jääma. Riik, kus need kõik mitte ainult ei püsiks, vaid ka õitseks. Just selles vaimus kirjutati EV põhiseadus, mida iga Eestis elav inimene on kohustatud järgima. Seda tähendabki rahvusriiklus ning kodanikuriiklus on meile ette antud rahvuslike eesmärkidega lepitamatult vastuolus.

Allikas: Arvamusfestival 2023, Paide
https://www.postimees.ee/7832108/blogi-erakondade-esimehed-pidasid-arvamusfestivalil-maha-tulise-debati

Meil ei jää muud üle kui tõdeda, et peaminister Kaja Kallas, kutsudes Eestit kodanikuriigiks, on räigelt ja andestamatult eksinud iga eestlase tähtsaima moraalse ja seadusliku kohustuse vastu. Seetõttu leiame, et peaministril puuduvad igasugused eeldused jätkata Eesti Vabariigi valitsusjuhina. Olles näinud liberaalsete riigijuhtide tõelist palet, ei pea me enam piisavaks lihtsalt sõnade tagasi võtmist või tähenduse täpsustamist. Ainus aktsepteeritav samm säärase süüdimatu ja eestlusevaenuliku ülesastumise eest on alandlik vabandus Eesti rahva ees ja peaministri ametist lahkumine. Kuni seda ei ole juhtunud, peame meie noorte rahvuslastena enda kohuseks tuletada pidevalt meelde tervele Eestile, et meie peaminister ei tunnista Eestit rahvusriigina ning ei eksi seeläbi ainult põhiseaduse vastu, vaid iga eestlase kõige pühama eesmärgi vastu.

Sinine Äratus

Tartus 26. augustil 2023

Lisa kommentaar