Sinise Äratuse Tartu osakonna esimeheks valiti Siim Umerov

You are currently viewing Sinise Äratuse Tartu osakonna esimeheks valiti Siim Umerov

Pühapäeval, 1. septembril toimus EKRE noorteliikumise Sinise Äratuse Tartu osakonna üldkoosolek koos igakuise ettekandeõhtuga. Õhtu algas kahe ettekandega: Eino Rantanen rääkis integralismist ja Charles Maurras’t ning Ruuben Kaalep rääkis Kesk-Aasia geopoliitikast. Koosolekul valiti Tartu osakonnale ka uus juhatus, mille esimeheks on nüüd Siim Umerov. Lisaks temale valiti juhatusse Britt-Kathleen Mere ja Eino Rantanen.

“Minu eesmärk on anda oma panus Sinise Äratuse kasvamisse ja tuua võimalikult palju rahvus-konservatiivseid noori selle väga suure potentsiaaliga organisatsiooni juurde,” ütles Tartu noori rahvuslasi juhtima valitud Siim Umerov. “Ma tahan, et Sinise Äratuse ja EKRE vahel oleks rohkem sümbioosi, sest paratamatult need kaks organisatsiooni vajavad teineteist ja senisest rohkem tahan ma näha erakonna ja noorte tiiva vahel üksteise aitamist. Samuti arvan, et Sinine Äratus peaks olema aktiivsem kaasarääkija erakonnasiseses poliitikas ja üldisel Eesti poliitilisel maastikul. Kutsun üles kõiki rahvuslikult meelestatult noori Tartust ja mujalt Eestist liituma Sinise Äratusega ning andma enda panust meie liikumise edendamisse.”

Siim Umerov on sündinud 1. juunil 1998 ja lõpetanud Kadrina Keskkooli. Alates 2017. aastast õpib ta Tartu Ülikoolis, Johan Skytte poliitikauuringute instituudis riigiteadusi. Sinise Äratuse ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige on ta olnud alates 2018. aasta kevadest. Lisaks on ta ka EKRE Lääne-Virumaa juhatuse liige ning 2018. aastal asutatud Riigiteaduste seltsi asutajaliige.

Britt-Kathleen Mere on sündinud Tallinnas 26. juunil 2000. Ta on vabakutseline muusikalinäitleja, õpib erinevaid keeli ja on rohelise maailmavaatega soome-ugri kultuuri ja ajaloo huviline. Alates septembrist 2019 on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 1. kursuse tudeng.

Eino Rantanen, rahvusvahelise taustaga Eesti üliõpilane Tartus riigiteaduste erialal, suur poliitika-, ajaloo- ja kultuurihuviline, polüglott ning konservatiivne patrioot kelle sooviks on edendada rahvuslikku mõttelaadi eesti rahva seas.

Lisa kommentaar