Sinine Äratus ja Noored Sotsiaaldemokraadid ühinevad

You are currently viewing Sinine Äratus ja Noored Sotsiaaldemokraadid ühinevad

Senised EKRE ja Sotsiaaldemokraatide noorteliikumised ühinevad peatselt Noorte Rahvusbolševike ühise nime alla.

Mitmekuise dialoogi ja fenomenoloogilise uuringu järel Eesti perifeersetes piirkondades jõudsid Noored Sotsiaaldemokraadid ja Sinine Äratus ühisele keelele. On jõutud tõdemiseni, et see, mida osapooled näevad kord tööliste ja ebavõrdsuse, kord mandumise ja rahvuste segunemise probleemina omab laiemat ühiskondlikku konteksti, kui demograafiline muutumine ja majanduslik süsteem.

“Me ei saa küll ennustada helget tulevikku, kuid vaid päris probleemkohtadele ühiselt valgust heites võime alustada sadu aastaid hilinenud ühiskondlikku parandustööd” ütles liikumise ideoloog Monika Pärnkits.

Noored ei näe enam lahkelisid Heideggeri ja Hegeli vahel. Tänapäeva ühiskond on unustanud olemise olemuse, mille tõttu maailm kõrbestub nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Ülemaailmse institutsionaliseerimise läbi trambitakse projektide, kasumi ja idealismi nimel üle töölisest ja kõigest, mis isikule konteksti ja tähendust annab. Noored mõistsid, et hilismarksistlik dialektika ja Heideggerlik fenomenoloogia ei ole pelgalt üksteist toetavad, vaid üksteiseta absurdsed ja võimatud, lahendades pikaajalise probleemi, mille tõttu osapooled tülitsesid triviaalse üle, pööramata tähelepanu üleilmse nihilismi õõnestustööle.

“Kui soovime jääda aateliseks, ei saa me enam pigistada silma kinni peale kõike toimunut, peame vastu astuma ning muutma rahva teadlikkust Lääne ühiskonna fundamentaalsetest allakäikudest, mille tõttu on hääbunud nii aristokraatia kui ka töölisklass, ja asemele tuli näitemänguline atomiseeritud kodanik.” sõnas noorteühingu kõneisik Helen Sebastian Jussila.

Lisa kommentaar