Sinine Äratus: Euroopa rahvuste julgeoleku eest tuleb seista nii ida- kui läänesuunal

Konservatiivse Rahvaerakonna noorteliikumine Sinine Äratus nõustub täielikult Reformierakonna noortekogu seisukohaga, et Eesti iseseisvust ohustab rassi- ja etniliste konfliktide õhutamine ja rahva lõhestamine. Küll aga paneb Sinise Äratuse liikmeid nördima, et selles nähakse süüdlasena Eesti suveräänsuse ja esivanemate pärandi eest seisvaid rahvuslasi.

“Meie riik võib olla küll pindalalt väike, kuid hingelt olemegi suured,” vastab reforminoortele Sinise Äratuse aktivist Hendrika Näägo. “Seetõttu on oluline muretseda eelkõige enda käekäigu ja tuleviku pärast kindlustamaks oma väikese riigi ja suure hinge püsimajäämist. Meie teod ja unistused ei ole olnud väiksed minevikus ega ole seda ka tulevikus.”

Etnilised ja rassikonfliktid tekivad paratamatult multikultuurses riigis, mis on üles ehitatud rahvusidentiteeti eitavale ideoloogiale. Seda tõestavad ilmekalt pinged põliselanike ja immigrantide vahel Lääne-Euroopa riikides, aga ka 19. sajandi mitmerahvuseliste impeeriumide lagunemine ja siiani kestvad hõimukonfliktid Aafrikas ning Lähis-Idas. Ainuõige lahendus rahvastevahelise rahu ja sõbraliku läbikäimise tagamiseks on rahvusriigi põhimõte, leiab Sinine Äratus.

Euroopat tabanud immigratsioonikriisiga oleks tõepoolest parim tegeleda rahvusriikidel üheskoos. Kuna enamik Lääne-Euroopa riike on aga näidanud üles soovimatust kultuuride erinevust arvestavaid mõistlikke lahendusi leida, kohati ajades lausa enesehävituslikku avatud uste poliitikat, tuleb Eestil juba killustunud Euroopas astuda ühte leeri Ungari ja Poolaga. Need riigid on väheste seas, kes on astunud samme Euroopa rahvusriike ähvardavate julgeolekuohtude neutraliseerimiseks.

Nagu on näidanud Ukraina kriis, on sama oluline ka eurooplaste koostöö idapoolse agressori tõrjumiseks. Kuni meie julgeolek on olulisel määral sõltuv üha rohkem isolatsiooni mängitavast USAst, on Eesti rahvuslike huvide kaitseks vajalik ka sealne selgitustöö. Seda tegi eelmisel nädalal USAd külastades näiteks Sinise Äratuse esindaja Ruuben Kaalep, kes võimaliku järgmise presidendi Donald Trumpi toetajatega kohtudes aitas hajutada mitmeid ameeriklaste illusioone Venemaa suhtes.

Sinine Äratus on selgelt vastu rahva lõhestamisele, mis toimub valitsuserakondade agenda all potentsiaalseks massiimmigratsiooniks Eesti piire avades. Euroopa rahvuste julgeolekut on tõepoolest kõige parem kaitsta üheskoos, kuid see eeldab ka rahvusriikide demograafilist säilimist.

Lisa kommentaar