Sinine Äratus andis Euroopa noorkonservatiividele 7 päeva türklaste väljaheitmiseks

Esmaspäeval, 12. juunil teatas Sinine Äratus üleeuroopalisele organisatsioonile Euroopa Noored Konservatiivid (EYC), et on sunnitud selle liikmete seast lahkuma, kui 19. juuniks ei ole sealt välja heidetud Türgi Õigluse ja Arengu Partei noortekogu. Kõigile liikmesorganisatsioonidele saadetud pöördumises kritiseeris Sinise Äratuse juhatus Türgi ja Iisraeli võimuparteide liikmelisust EYCs ning organisatsiooni üldist suunda, mis on eestlaste hinnangul üha rohkem eemaldunud rahvuslikest põhiväärtustest. Sinine Äratus teatas, et on jätkuvalt valmis koostööks kõigi jõududega, mis seisavad rahvusriikide Euroopa eest.

Alates eelmisest aastast on EYC haaratud sisetülidest, mis puudutavad peamiselt Türgi võimupartei organisatsiooni kuulumise küsimust. 18. mail teatas Põlissoomlaste noortekogu organisatsioonist lahkumisest. “Me ei saa kuuluda samasse organisatsiooni uue Türgi sultani noortekoguga,” sõnas toona Põlissoomlaste noortekogu esimees Samuli Voutila.

Sinine Äratus võeti EYC liikmeks vastu 2016. aastal.

Järgneb Sinise Äratuse juhatuse kiri EYC-le:

Euroopa Noorte Konservatiivide juhatusele

Euroopa Noorte Konservatiivide liikmetele

Eesti rahvuslik liikumine Sinine Äratus otsustas astuda Euroopa Noorte Konservatiivide (EYC) liikmeks lootuses, et sellest kujuneb eurooplaste Euroopa eest võitlev allianss. Eriti käesolevas moraalses ja demograafilises kriisis, mis on üks Lääne ajaloo sügavamaid, näeme me vajadust säärase ühenduse loomiseks, mis suudaks peatada käimasoleva massiimmigratsiooni ja taas äratada iidse Euroopa vaimu. Viimasel aastal aga oleme me märganud mitmeid murettekitavaid tendentse, mis on pannud meid kahtlema EYC sobilikkuses täitmaks seda vajalikku rolli rajada kindel tulevik meie eurooplastest järeltulijaile.

Esiteks pole EYC suutnud mingilgi moel võtta seisukohta Türgi diktaatori Erdoğani islamistliku ja Euroopa-vaenuliku poliitika vastu. Isegi pärast riigipöördekatsele järgnenud vägivaldseid puhastusi ja Erdoğani ähvardusi Euroopa türgi migrantidega üle ujutada on EYC Türgi võimupartei noortekogu ees vaid lömitanud. Ainus Euroopa rahvuslusele kohane lahendus oleks seevastu tolle Euroopa rahvaste ja väärtuste vaenlaseks muutunud partei väljaheitmine.

Teiseks, Iisraeli Likudi partei vastuvõtmist EYC liikmeks saab näha ainuüksi kui veel üht vaenulikku sammu Euroopa rahvusluse vastu. Likudil on tavaks regulaarselt rünnata ja demoniseerida väiksemaidki märke uuest eurooplaste rahvuslikust ärkamisest. Nad on koguni laimanud ja alandanud kommunismi vastu võidelnud Baltimaade sõjaveteranide kokkutulekuid. Lisaks rikub Likud palestiina aladele asundusi rajades selgelt nii rahvusliku enesemääramise kui EYC alustekstiks oleva “Konservatismi üheksa samba” põhimõtteid.

Kolmandaks paistab silma EYC vastumeelsus koondada jõud võitluseks massiimmigratsioonist tuleneva demograafilise katastroofiga. Allianss on hoopis järele andnud vasakpoolsele ideele mitteeurooplaste integreerimisest ja koguni leppinud multikultuurse ühiskonnaga.

Säärane suund on viinud mitmed liikmesorganisatsioonid kaaluma EYCst lahkumist. 18. mail otsustas EYCst välja astuda Põlissoomlaste noortekogu, viidates alliansi suutmatusele kaitsta oma põhimõtteid Türgi küsimuses.

Et võtta tõeline juhtroll Euroopa rahvuslaste ühisrindes, tuleb EYCl vältimatult heita alliansist välja Türgi valitsuspartei noortekogu. Kui seda ei ole tehtud selle aasta 19. juuniks, tuleb meil paraku langetada EYCst väljaastumise otsus, kuna see organisatsioon ei esinda enam tuleviku Euroopat, mille eest võitleme meie.

Me kutsume üles kõiki EYCsse kuuluvaid rahvuslasi avaldama alliansile survet, et tuua see tagasi meie tõeliste väärtuste juurde. Kui see ka ei õnnestu, oleme me alati avatud koostööle kõigi oma Euroopa vendade ja õdedega, kes on valmis jätkama võitlust meie rahvaste nimel.

Sinise Äratuse juhatus:
Ruuben Kaalep (esimees)
Evelin Marjamägi
Joonas Patrik Patto
Rain Pärnaste
Kert Urmas Raudvere

Lisa kommentaar