Riigisaladuse kaitsel tuleks rakendada etnilist profileerimist

You are currently viewing Riigisaladuse kaitsel tuleks rakendada etnilist profileerimist

EKRE noorteliikumine Sinine Äratus rõhutab, et vene rahvusest riigireetur Deniss Metsavas sai ligipääsuga Eesti kaitseplaanidele tekitada tohutut kahju Eesti julgeolekule. Seda oleks saanud ära hoida, kui kaitsevägi ja riigi jõustruktuurid oleks suhtunud kriitiliselt ohvitseri mitte-eesti päritolusse, teatab Sinine Äratus.

“Metsavas oli justkui senise integratsioonipoliitika musternäidiseks,” ütleb Sinise Äratuse esimees Ruuben Kaalep. “Ainus loogiline põhjendus tema tegudele on, et veri on paksem kui vesi. Eesti kodakondsus ega isegi Eesti riigile antud sõdurivanne ei taga lojaalsust. Lojaalsuse aluseks on rahvustunne ja side esivanematega.”

“Integratsioonipoliitika on läbi kukkunud, kuna sihiks on võetud juurtetute Euroopa Liidu kodanike, mitte eesti rahvuslaste kasvatamine,” lisab Kaalep. Läbikukkunud integratsiooni olukorras tuleb olla ettevaatlik vastutavale riiklikule ametikohale pääsenud võõrpäritolu kodanike suhtes. Sinine Äratus leiab, et võõrpäritolu tuleb riigisaladusele ligipääsu taotlemisel näha raskendava asjaoluna, mis nõuab täiendavat lojaalsuskontrolli.

See oleks vastavuses paljude lääneriikide korrakaitsejõududes kasutust leidnud etnilise või rassilise profileerimise poliitikaga. USAs on kuritegevusele altimate gruppide profileerimine nii politseitöös kui terrorismivastases võitluses tavaline praktika, mis on mitmekultuurilises ühiskonnas vältimatu. Immigrantide profileerimist kasutavad korrakaitsejõud efektiivselt ka mitmes Lääne-Euroopa riigis, kuigi seda on seadustega piiratud.

Lisa kommentaar