Eesti ei peaks Venemaa eest hüvitama okupatsioonikahjusid

You are currently viewing Eesti ei peaks Venemaa eest hüvitama okupatsioonikahjusid

Sinine Äratus on seisukohal, et valitsuse otsus hüvitada okupatsioonikahjud EELK-le on iseseisvale riigile ebaväärikas. Okupatsioonikahjud peab hüvitama kommunistliku režiimi õigusjärglane Venemaa, vastasel korral on tegu halva pretsedendiga.

“Eesti valitsusel pole mandaati loobuda nõudest, et Venemaa peab heastama okupatsioonikahjud ja tunnistama Tartu rahulepingut,” selgitab Sinise Äratuse esimees Ruuben Kaalep. “Eesti rahva maksurahast okupatsioonikahjude hüvitamine on kas argus või kuri katse kujutada Eesti Vabariiki ENSV järglasena.”

Eestil on alust nõuda Venemaalt kahjutasusid miljardite eurode ulatuses. Nõuete mahavaikimine Eesti valitsuse poolt ja soov sõlmida loovutuslikku piirilepingut kahjustab Eesti rahvuslikke huve.

“EELK oleks teinud õigemini, kui ta oleks saatnud arve okupatsioonikahjude eest otse Moskvasse,” lisab Kaalep.

This Post Has One Comment

  1. Meelis

    Kahju et laike ei saa panna. Sellele postitusele paneks kohe õige suure.

Lisa kommentaar