Baltimaade isamaalised noored: Euroopa rahvusriike ähvardab hädaoht

You are currently viewing Baltimaade isamaalised noored: Euroopa rahvusriike ähvardab hädaoht

Läti iseseisvuspäeval, 18. novembril allkirjastasid rahvuslikud noorteühendused Eestist, Lätist ja Leedust ühisdeklaratsiooni, kus lubavad jääda truuks Euroopa rahvusriikide ideele vaatamata üha tugevnevale globalismile ja väärarusaamadele rahvusluse kohta. Eesti Konservatiivsete Noorte ja Leedu Rahvuslike Noorte Liidu liikmed osalesid enne seda Läti Rahvusliku Ühenduse poolt korraldatud traditsioonilisel tõrvikurongkäigul, mis oma hinnanguliselt 12 000 osalejada on üks maailma suurimaid omataolisi.

Baltimaade isamaalised noored avaldavad toetust eelmisel nädalal sõlmitud kokkuleppele Prantsusmaa Rahvusrinde ja Hollandi Vabaduspartei vahel. Peale selle on nad valmis looma sidemeid kõigi Euroopa noorteorganisatsioonidega, kes jagavad nende vaateid tugevate rahvusriikide Euroopast. Seejuures peavad nad suurimaks ohuks poliitilist globaliseerumist ja multikultuursust.

“Euroopas on tekkimas institutsioonid, mis ähvardavad koondada nii majandusliku kui ka poliitilise võimu veelgi väiksema grupi inimeste kätte,” kommenteeris Konservatiivsete Noorte esimees Mait Kraun. “Seeläbi kaotame järk-järgult ka oma vabadust. Me ei pea aktsepteerima Euroopa Ühendriike ega stabiilsusmehhanismi nime all loodavaid erahuvide projekte. Esile tuleb seada oma rahva huvid – rahva, kes valitseb ise enda üle.”

Jānis Iesalnieks Läti Rahvuslikust Ühendusest kinnitas: “Täna õhtul seisame me tõrvikutega oma riigi pealinnas, kartmata, et ükski liberaal või euroföderalist võiks tulla ja meie iseseisvuse peale sülitada. See sai võimalikuks ainult tänu meie riikide rahvuslikele noorteühendustele. Minu jaoks on see parim võimalik väljavaade meie riikidele – rahvusmeelsed jõud mitte ainult kohalikes omavalitsuses, mitte ainult parlamendis, vaid ühel päeval meie kolme riiki juhtimas.”

“Mõne kuu eest kirjutasime me alla samasugusele deklaratsioonile meie kolme erakonna vahel,” meenutas Julius Panka Leedu Rahvuslike Noorte Liidust. “Nüüd on järg noorte käes. Sest lõpuks just meie kätes on võitlus leedulaste Leedu, eestlaste Eesti ja lätlaste Läti eest.”

Lisa kommentaar