Uus rahvuslik ärkamine

15,00 

Uus rahvuslik ärkamine
Ruuben Kaalep
Päidla 2021
264 lk

Kategooria:

Kirjeldus

Igas rahvuses on peidus salajane vägi, mis on kogunenud lugematu hulga põlvkondadega. Enamasti on see vägi uinunud olekus. Ent see võib lahvatada kõige raskematel hetkedel, kus rahvust ähvardab iseseisvuse kaotamine või vähemusse jäämine oma kodumaal.
Nüüd on see aeg käes, võime öelda 1918. aasta iseseisvusmanifesti kuulsusrikaste sõnadega.
Sellest raamatust võib leida Ruuben Kaalepi artikleid, kõnesid, intervjuusid, esseid ja muid kirjutisi aastatest 2010–2021. Ühelt poolt kõnelevad need sellest, millisena Kaalep näeb Eesti ja eestluse olemust ning tulevikku. Teisalt jutustavad need lugu 2010ndatel avanenud teest uue rahvusliku ärkamise poole.
Raamat jaguneb kümneks osaks. I osa „Ärkajad ja äratajad“ juhatab sisse Eesti rahvuspoliitika praegused murekohad ja mõned 21. sajandi rahvusluse põhiküsimused. II osa „Sõna on vaba“ koosneb vastustest ja pöördumistest rahvusluse suhtes kriitiliselt meelestatud oponentide poole. III osa „Rahvusriigi rööbastel“ vaatleb mitmeid üksikküsimusi, mis on üles kerkinud rahvusluse ning konkreetsete poliitiliste väitlustega seoses. IV osa „Tarkuselembus“ on pühendatud Euroopa ja läänemaailma parempoolsele mõtteloole, kirjeldades ühtlasi selle väljendumist tänapäeva maailmavaatelistes sõlmküsimustes. V osa „Nelja ilmakaare lood“ keskendub välispoliitikale, vaadeldes Eesti rahvuslikke huve ja geostrateegiat, meie idapoolsete sugulasrahvaste saatust, mitmeid meist kaugele jäävaid konflikte, mis ometi ühel või teisel viisil ka Eestit puudutavad, läänemaailma raha- ja võimusüsteeme ning rahvuslaste koostööd Euroopas ja maailmas. VI osa „Aegade hämarusest“ pakub vahepalaks kaks ajalooalast uurimust ning Kaalepi esimese arvamusloo Sinimägede lahingu mälestamisest. Järgneb VII osa „Tõrvikud täidetakse õliga“, kus kirjeldatakse tõrvikurongkäigu lugu ja olemust. VIII osa „Tõrvikud süttivad põlema“ koosneb erinevatel üritustel peetud poliitilistest kõnedest, IX osa „Küsija suu peale ei lööda“ aga Kaalepiga tehtud intervjuudest. Viimases, X osas „Tõrvikud igavesti südames“ on avaldatud vabariigi aastapäeva tõrvikurongkäigul peetud kõned.
Raamatule on eessõna kirjutanud Kaalepi pikaaegne võitluskaaslane ja EKRE praegune esimees Martin Helme.