Sinine Äratus: Euroopa rahvuste julgeoleku eest tuleb seista nii ida- kui läänesuunal

  • Post category:Uudis
  • Post author:

Konservatiivse Rahvaerakonna noorteliikumine Sinine Äratus nõustub täielikult Reformierakonna noortekogu seisukohaga, et Eesti iseseisvust ohustab rassi- ja etniliste konfliktide õhutamine ja rahva lõhestamine. Küll aga paneb Sinise Äratuse liikmeid nördima, et selles nähakse süüdlasena Eesti suveräänsuse ja esivanemate pärandi eest seisvaid rahvuslasi. "Meie riik võib olla küll pindalalt väike, kuid hingelt olemegi suured," vastab reforminoortele Sinise Äratuse aktivist Hendrika Näägo. "Seetõttu on oluline muretseda eelkõige enda käekäigu ja tuleviku pärast kindlustamaks oma väikese riigi ja suure hinge püsimajäämist. Meie teod ja unistused ei ole olnud väiksed minevikus ega ole seda ka tulevikus." Etnilised ja rassikonfliktid tekivad paratamatult multikultuurses…

Continue ReadingSinine Äratus: Euroopa rahvuste julgeoleku eest tuleb seista nii ida- kui läänesuunal

Aruteluõhtu koos professor Rein Einastoga

  • Post category:Üritus
  • Post author:

18. mail korraldab Sinine Äratus hariva ja vajaliku aruteluõhtu ühiskonnas teravaid emotsioone tekitanud Rail Balticu teemal. Avalikkusele kättesaadavaks tehtud Rail Balticu arenduse dokumentides on esitatud vaid väga üksikutel näitajatel põhinevaid või väga kitsast territooriumi hõlmavaid näitajaid. Uuringutes on jäetud analüüsimata mitmeid keskkonda, majandust ja ökosüsteemi mõjutavad andmed. Selline andmestikuga manipuleerimine ei tee paraku neid riske olematuks. Raudtee rajamine ei saa tugineda usule, vaid teadmistele. Milliste tagajärgedega tuleb meil tegeleda kui raudtee ehitatakse läbi soo või mis juhtub meie looma- ja taime liigirikkusega? Millised on rahalises väärtuses arvestatavad mõjud meie ökosüsteemidele ja veerežiimile? Kas projektis ette nähtud Rail…

Continue ReadingAruteluõhtu koos professor Rein Einastoga